Biologia
 
Biologia na czasie. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Sposób poruszania się zwierząt oraz budowa ich narządów lokomotorycznych ściśle łączą się ze środowiskiem ich życia. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Sposób poruszania się zwierząt oraz budowa ich narządów lokomotorycznych ściśle łączą się ze środowiskiem ich życia.

5 Zadanie
6 Zadanie

a)  C. ruch ślizgowy

b) U nartnika występują dwa narządy lokomotoryczne: członowane odnóża oraz skrzydła. Odnóża umożliwiają poruszanie się po powierzchni wody, z kolei skrzydła umożliwiają poruszanie się w przestrzeni powietrznej.

c) Do przemieszczania się po powierzchni wody nartniki wykorzystują zjawisko  napięcia powierzchniowego. Zjawisko to polega na tym, że cząsteczki wody dzięki licznym wiązaniom wodorowym przyciągają się wzajemnie na zasadzie sił kohezji i tworzą na jej powierzchni cienką błonę.