Biologia
 
Biologia na czasie. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012

Aparaty szparkowe to struktury służące do wymiany gazowej między rośliną a otoczeniem.

10 Zadanie

a)

 

 b)

Zmienna zależna: rozwarcie szparek

Zmienna niezależna: temperatura

 

c) Procent rozwarcia szparek rośnie wraz ze wzrostem temperatury, a największe rozwarcie obserwuje się w temperaturze około 25 o C. Powyżej tej temperaturyprocent rozwarcia szparkek zaczyna spadać.