Biologia
 
Biologia na czasie. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Poniżej przedstawiono schemat doświadczenia badającego jedną z właściwości mchów. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Poniżej przedstawiono schemat doświadczenia badającego jedną z właściwości mchów.

17 Zadanie
18 Zadanie

a) Schemat A to próba kontrolna,  z kolei schemat B to próba doświadczalna.

b) Czy zasuszone gametofity torfowce zdolne są do wchłaniania wody.

c) Dzięki zdolności mchów do retencji, czyli wchłaniania i zatrzymywania wody przez listki, biorą one udział w regulacji bilansu wodnego biocenoz leśnych. Podczas intensywnych opadów mchy zapobiegają powodziom i wypłukaniu gleby - chronią ją przed erozją. Podczas upałów natomiast woda z listków paruje, co przyczynia się do zwiększenia opadów i chroni glebę przed wysuszeniem.