Biologia
 
Biologia na czasie. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
W cyklu rozwojowym roślin lądowych występuje heteromorficzna przemiana pokoleń. 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W cyklu rozwojowym roślin lądowych występuje heteromorficzna przemiana pokoleń.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) 

1. PRAWDA

2. FAŁSZ  (U paprotników makro- i mikrospory rozwijają się w przedrośla)

3. PRAWDA

 

b)  Heteromorficzna  przemiana pokoleń to przemiana pokoleń charakteryzująca się występowaniem sporofitu i gametofitu, które różnią się od siebie.