Biologia
 
Biologia na czasie. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Wyróżnia się dwa rodzaje podziałów komórek eukariotycznych: mitozę oraz mejozę. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyróżnia się dwa rodzaje podziałów komórek eukariotycznych: mitozę oraz mejozę.

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

a) anafaza mitozy lub anafaza II mejozy

b) Komórka przedstawiona na rysunku posiada 1n chromosomów. 

c) Pierwszy podział mejotyczny jest podziałem redukcyjnym, ponieważ w anafazie I następuje odciągnięcie chromosomów homologicznych do komórek potomnych, co wiąże się z redukcją liczby chromosomów.