Biologia
 
Biologia na czasie. Maturalne karty pracy część 1. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Materiał genetyczny, w zależności od fazy cyklu komórkowego może występować pod dwiema postaciami. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Materiał genetyczny, w zależności od fazy cyklu komórkowego może występować pod dwiema postaciami.

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

a) Materiał genetyczny występuje pod postacią chromatyny w trakcie trwania interfazy (faza G 1 , S i G 2 ), cytokinezy oraz telofazy, natomiast podczas podziału jądra komórkowego (z wyjątkiem telofazy)   dochodzi do kondensacji chromatyny i uwidaczniają się  chromosomy. 

 

b) Upakowanie materiału genetycznego w postaci chromosomów, czyli ich kondensacja umożliwia rozdzielenie chromosomów do komórek potomnych podczas podziałów jądra komórkowego. 

 

c) Należy zaznaczyć odpowiedź C. Chromatyna i chromosom różnią się tylko stopniem spiralizacji i kondensacji, ale nie różnią się ppod względem genetycznym.