Fizyka
 
Zrozumieć fizykę 1. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dwa zespoły uczniów mierzyły niezależnie... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dwa zespoły uczniów mierzyły niezależnie...

1 Zadanie
2 Zadanie

 

Średni czas mierzony przez każdy z zespołów mierzymy za pomoca średniej arytmetycznej.

Oznaczenia:

t śr1 - czas średni pierwszego zespołu

t śr2 - czas średni drugiego zespołu

 

  

     

Obliczam niepewności maksymalne wartości średniej korzystając z wzoru:

 

Gdzie t max to największy wynik pomiaru, a t min to najmniejszy wynik pomiaru.     

  

   

Obliczam niepewności standardowe korzystając ze wzoru:

   

Niepewnośc standardowa dla pierwszego zespołu:

Niepewność standardowa dla drugiego zespołu:

 Z powyższego wynika, że:

 

 

 

 

Niepewność względną pomiarów dla niepewności maksymalnej wartości średniej obliczam korzystając ze wzoru:

 

Gdzie  △t to niepewnośc maksymalna wartości średniej

   

 

 

 

Niepewność względną pomiarów dla niepewności standardowej obliczam korzystając ze wzorów: