Matematyka
 
Matematyka 4. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Piotr Zarzycki, Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

a)

nazwa

jednostki

1 decymetr

1 kilometr

1 metr

1 milimetr

1 centymetr

skrót

1 dm

1 km

1 m

1 mm

1 cm

b)

1 milimetr, 1 centymetr, 1 decymetr, 1 metr , 1 kilometr