Matematyka
 
Matematyka 4. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Piotr Zarzycki, Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

a) 

Należy dorysować : 

Pierwsza opcja: 20gr i 10 gr 

Druga opcja : 10gr, 10gr i 10 gr 

b) 

Należy dorysować : 

Pierwsza opcja: 20gr, 5gr, 50gr

Druga opcja 20gr, 20gr, 20gr, 10gr, 2gr, 2gr, 1gr