Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zapoznaj się z mapą ze s. 20 podręcznika 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zapoznaj się z mapą ze s. 20 podręcznika

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) Wymień państwa powstałe w wyniku rozpadu Austro - Węgier.

- Austria;

- Węgry;

- Czechosłowacja;

- Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców;

b) Podaj nazwy regionów zdemilitaryzowanych po I wojnie światowej.

- Nadrenia - pas ziemi rozciągający się na wschodnim brzegu Renu,wzdłuż granicy z Francją i Belgią. 

- Ziemie tureckie przy cieśnienie Bosfor oraz w okolicy Dardaneli.