Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Przeczytaj fragment tekstu zawierającego uzgodnienia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Pogrubiono prawidłowe odpowiedzi .

  • Dokument, z którego pochodzi cytowany wyżej fragment, został podpisany:

[D] 28 czerwca 1919 r.

  • W tekście tym uzgodniono:

[B] demilitaryzację Nadrenii .