Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wykonaj polecenia. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Wymień nowe rodzaje broni zastosowane podczas I wojny światowej .

- Podczas I wojny światowej na masową skalę zaczęto wykorzystywać nowe rodzaje broni: gazy bojowe, samoloty, karabiny maszynowe oraz pierwsze czołgi.

b) Uzupełnij zdania, dopisując właściwy rok i nazwę miejscowości.

- Działania na froncie wschodnim zakończy się w 1918 r. zawarciem pokoju w Brześciu nad Bugiem .

- Na zachodzie w 1918 r. państwa ententy podpisały z Niemcami rozejm w  Compiègne .