Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 85 podręcznika 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 85 podręcznika

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

[F] Chłopi z Górnego Śląska solidaryzowali się z robotnikami strajkującymi przeciwko władzy Niemiec.

[P] Ludność, którą na tereny plebiscytowe przywieźli Niemcy, chwyciła za broń i zajęła m.in. powiaty: pszczyński, rybnicki i katowicki. 

[F] Propozycje Wysokiej Komisji Międzysojuszniczej Rządzącej i Plebiscytowej w Opolu dotyczące podziału Górnego Śląska były korzystne dla Polski.