Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Umieść znak "x" obok elementów programów

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Elementy programów obu rządów socjalistycznych powstałych w 1918 r. 

[x] skrócenie czasu pracy do ośmiu godzin

[] płatne szkolnictwo

[x] przyznanie praw wyborczych kobietom

[x] nocjonalizacja banków

[] nadanie ziemiaństwu kolejnych majątków

[] ustanowienie w Polsce monarchii