Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 68 podręcznika 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 68 podręcznika

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) Zamaluj kratki przy właściwych zakończeniach zdań .

  • Stopień, którym posługiwał się wówczas Józef Piłsudski, był związany z jego 

[A] wcześniejszą działanością w Polskiej Partii Socjalistycznej.

[B] funkcją dowódcy Legionów Polskich objętą na początku I wojny światowej .

[C] internowaniem w twierdzy w Magdeburgu.

[D] przyjazdem do Warszawy w celu objęcia władzy w listopadzie 1918 r.

  • Rada Regencyjna została utworzona

[A] po wybuchu I wojny światowej. 

[B] po zajęciu Królestwa Polskiego przez Niemcy i Austro - Węgry w 1915 r. 

[C] po ogłoszeniu Aktu 5 listopada 1916 r .

[D] po kapitulacji Niemiec 11 listopada 1918 r. 

b) Zapisz imiona i nazwiska członków Rady Regencyjnej .

Członkowie Rady Regencyjnej to:

- Zdzisław Lubomirski;

- Aleksander Kakowski;

- Józef Ostrowski;