Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wyjaśnij znaczenie podanych pojęć.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Strefa zdemilitaryzowana - w świetle prawa międzynarodowego to umowny obowiązek likwidacji, zakaz budowy oraz utrzymywania w przyszłości obiektów wojskowych, środków walki i sił zbrojnych na określonym terytorium (np. demilitaryzacja Nadrenii po I wojnie światowej).
  • Protektorat Czech i Moraw - autonomiczna jednostka administracyjna utworzona 16 marca 1939 r. przez III Rzeszę z okupowanych od 15 marca 1939 r. Czech, Moraw i Śląska Czeskiego, nie przyłączonych w konsekwencji układu monachijskiego do III Rzeszy.
  • Kino totalitarne - kino, w którym emitowano filmy propagandowe, przekłamujące prawdę historyczną. Kina totalitarne ukazywały potęgę kraju, wojska, narodu, przekonywały ludzi do danego ustroju totalitarnego. Do najsłynniejszych filmów propagandowyk oresu dwudziestolecia międzywojennego należą: nazistowski "Triumf woli" w reż. Leni Riefensthal oraz bolszewicki "Październik" w reż. Siergieja Eisensteina.
  • Nowa polityka ekonomiczna - (NEP) program ekonomiczny w Rosji bolszewickiej, którego założenia zostały ogłoszone przez Włodzimierza Lenina w 1921, mający doprowadzić do poprawienia katastrofalnej sytuacji gospodarki państwa. Zgodnie z założeniami NEP państwo wstrzymało proces kolektywizacji, zezwalając na swobodną sprzedaż płodów rolnych, zwalniając mieszkańców wsi z obowiązku oddawania kontyngentów. Zezwolono na rozwój prywatnego handlu, zlikwidowano przymus pracy. W II poł. lat 20. Józef Stalin, tworząc podwaliny pod budowę państwa totalitarnego zakazał kontynuowania polityki NEP-u i rozpoczął proces całkowitego znacjonalizowania gospodarki sowieckiej. 
  • Reparacje wojenne - rekompensaty finansowe za straty i szkody, spowodowane przez działania wojenne, wypłacane zaatakowanej stronie konfliktu w przypadku jej zwycięstwa bądź korzystnego dla niej rozejmu, wynikające z łamania przez agresorów postanowień Konwencji haskiej z 1907 roku, bądź innych aktów prawa międzynarodowego.