Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wykonaj poniższe polecenia związane z mapą 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wykonaj poniższe polecenia związane z mapą

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
a) Wpisz do tabeli rodzaje pracy wykonywanych przez więźniów (...)  

Rodzaje prac

Nazwy miejscowości

prace wydobywcze

Karaganda, Baku

prace przy budowie kolei, dróg, kanałów i innych inwestycji

Kazań, Tajszet

wyrąb lasu i prace rolne

Archangielsk, Nowokuźnieck

b) Scharakteryzuj rejony, w który powstały miasta budowane przez więźniów .

Miasta budowane przez więźniów powstawały na dalekiej Syberii,  w oddalonych, słabo zaludnionych obszarach o skranie nieprzyjaznym klimacie oraz nad rzekami: Kołymą i Workutą. W obozach panowały skrajnie złe warunki bytowe, umieszczani w nich ludzie przymuszani byli do wycieńczającej, niewolniczej pracy. Niektóre obozy stanowiły miejsca faktycznej eksterminacji "wrogów ustroju". Więźniowie wykonywali najgorsze rodzaje pracy - prace w kamieniołomach, kopalniach, wyrąb lasu, roboty ziemno - budowlane, budowę linii kolejowych.