Historia
 
Poznać przeszłość Wiek XX. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Włodzimierz Chybowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zapoznaj się z infografiką ze s. 32 - 33 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapoznaj się z infografiką ze s. 32 - 33

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

[x] Władze niemieckie starały się skupić jak najwięcej ludności w faszystowskich organizacjach społecznych .

[] Żydzi byli w III Rzeszy grupą uprzywilejowaną.

[] Organizacje o charakterze policyjnym współpracowały z przeciwnikami ideologicznymi nazistów.

[x] Realizację niemieckich celów gospodarczych wspierały m.in. Stan Żywicieli Rzeszy i Niemiecki Front Pracy .

[x] Wiele organizacji faszystowskich prowadziło kursy przysposobienia wojskowego .

[] Jednym z założeń Hitlerjugend było rozwijanie u młodzieży umiejętności życia w zróżnicowanym narodowo społeczeństwie.