Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Na rysunku obok przedstawiono 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Z poprzedniego zadania wiemy, jaki jest wzór na n-tą liczbę trójkątną:

 

 

Kolejną liczbę trójkątną uzyskamy podstawiając n+1 w miejsce n:

 

 

Zatem suma dwóch kolejnych liczb trójkątnych jest równa:

 

 

Zatem suma dwóch kolejnych liczb trójkątnych jest kwadratem liczby n+1, więc jest liczbą kwadratową.