Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

 

 

 

 

W każdym przykładzie najpierw rozwiążemy nierówność, a dopiero potem zweryfikujemy, czy podane liczby ją spełniają. 

 

 

 

 

 

 

 

Żadna z podanych liczb nie spełnia tej nierówności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba c spełnia podaną nierówność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba c spełnia podaną nierówność. 

 

 

 

 

 

  

 

 

`7x>4\ \ \ |:7` 

`x>4/7` 

Liczby b i c spełniają podaną nierówność.

 

 

`e)` 

`(3x+2)/(-5)<3-x\ \ \ |*(-5)` 

`3x+2> -15+5x\ \ \ |-5x` 

`-2x+2> -15\ \ \ |-2` 

`-2x> -17\ \ \ |:(-2)` 

`x< 17/2` 

`x<8 1/2` 

Liczby a, b, c spełniają podaną nierówność.

 

 

`f)` 

`-3(x+3)>(x-5)/(-2)\ \ \ |*(-2)` 

`6(x+3)<x-5` 

`6x+18<x-5\ \ \ |-x` 

`5x+18< -5\ \ \ |-18` 

`5x> -23\ \ \ |:5` 

`x> -23/5` 

`x> - 4 3/5` 

`x> -4,6` 

Liczby a, b, c, spełniają podaną nierówność.