Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przeczytaj przykład w ramce 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

 

 

 

Nierówność jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą.

 

 

 

 

 

 

 

Nierówność jest sprzeczna.

 

 

 

 

 

 

 

Nierówność jest sprzeczna.

 

 

 

`(4-3x)/3>=(2-5x)/5+5\ \ \ \ |*15` 

`5(4-3x)>=3(2-5x)+75` 

`20-15x>=6-15x+75` 

`20-15x>=81-15x\ \ \ |+15x` 

`20>=81` 

Nierówność jest sprzeczna.

 

 

`e)` 

`(x-3)/2<(2x+1)/3-(x-2)/6\ \ \ |*6` 

`3(x-3)<2(2x+1)-(x-2)` 

`3x-9<4x+2-x+2` 

`3x-9<3x+4\ \ \ |-3x` 

`-9<4` 

Nierówność jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą.  

` `