Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Przedstaw ilustrację graficzną 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

 

Najpierw zaznaczymy obszar opisany pierwszą nierównością. 

 

 

 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do prostej y=x+1

 

 

 

Rysujemy prostą ciągłą linią i zaznaczamy obszar znajdujący się pod nią. 

      

 

Teraz zaznaczymy obszar opisany drugą nierównością. 

 

  

Rysujemy prostą ciągłą linią i zaznaczamy obszar znajdujący się nad nią. 

    

 

Ilustracja graficzna układu nierówności została zaznaczona na żółto. Do otrzymanego zbioru należą punkty P oraz R.  

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

 

 

`b)` 

Najpierw zaznaczymy obszar opisany pierwszą nierównością. 

`x-y+1>0\ \ \ |-x-1` 

`-y> -x-1\ \ \ |*(-1)` 

`y<x+1` 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do prostej y=x+1

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=0+1=1\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (0;\ 1)` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=2+1=3\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (2;\ 3)`   

 

Rysujemy prostą przerywaną linią i zaznaczamy obszar znajdujący się pod nią. 

 

Teraz zaznaczymy obszar opisany drugą nierównością. 

`x-y-5<0\ \ \ |-x+5` 

`-y< -x+5\ \ \ |*(-1)` 

`y>x-5` 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do prostej y=x-5

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=0-5=-5\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (0;\ -5)` 

`x=4\ \ \ ->\ \ \ y=4-5=-1\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (4;\ -1)`   

 

Rysujemy prostą przerywaną linią i zaznaczamy obszar znajdujący się nad nią. 

  

Ilustracja graficzna układu nierówności została zaznaczona na żółto. Do otrzymanego zbioru nie należy żaden z otrzymanych punktów.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

`c)` 

Najpierw zaznaczymy obszar opisany pierwszą nierównością. 

`2x+y+1>=0\ \ \ |-2x-1`  

`y>=-2x-1` 

 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do prostej y=-2x-1. 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-2*0-1=0-1=-1\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (0;\ -1)` 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-2*1-1=-2-1=-3\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (1;\ -3)`  

Rysujemy prostą ciągłą linią i zaznaczamy obszar znajdujący się nad nią. 

      

 

Teraz zaznaczymy obszar opisany drugą nierównością. 

`x+2y-7<0\ \ \ |-x+7` 

`2y< -x+7\ \ \ |:2` 

`y<-1/2x+7/2` 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do prostej y=- 1 / 2 x+ 7 / 2

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*1+7/2=-1/2+7/2=6/2=3\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (1;\ 3)` 

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*3+7/2=-3/2+7/2=4/2=2\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (3;\ 2)` 

 

Rysujemy prostą przerywaną linią i zaznaczamy obszar znajdujący się pod nią. 

 

Ilustracja graficzna układu nierówności została zaznaczona na żółto. Do otrzymanego zbioru należy punkt R.