Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Oblicz współczynnik kierunkowy i wyznacz równanie prostej 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz współczynnik kierunkowy i wyznacz równanie prostej

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Korzystając z twierdzenia podanego na stronie 109 wyznaczamy współczynnik kierunkowy prostej y=ax+b. 

  

Teraz do równania:

  

podstawiamy współrzędne jednego z punktów P lub Q i wyznaczamy współczynnik b. Weźmy współrzędne punktu P:

  

  

 

 

Prosta ma więc równanie:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu Q:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu P:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu Q:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik kierunkowy jest równy zero, otrzymaliśmy funkcję stałą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy współrzędne punktu P