Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Naszkicuj prostą o podanym równaniu 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Przkeształcimy każde z równań do postaci kierunkowej. Mając postać kierunkową, łatwo wyznaczymy punkty przecięcia z osiami, a potem zaznaczymy je w układzie współrzędnych i poprowadzimy przez nie wykres. 

 

Punkt przecięcia z osią OX oznaczymy jako X, a punkt przecięcia z osią OY oznaczymy jako Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`X=(-(-3)/(2/3),\ 0)=(3:2/3,\ 0)=(3*3/2,\ 0)=(9/2,\ 0)=(4 1/2,\ 0)` 

`Y=(0,\ -3)` 

 

 

 

`e)`  

`8-4x=0\ \ \ |-8`  

`-4x=-8\ \ \ |:(-4)`  

`x=2`  

Tej prostej nie da przekształcić się do postaci kierunkowej, ponieważ w równaniu nie występuje y (zwróć uwagę, że nie jest to funkcja liniowa - funkcja każdemu argumentowi przypisuje dokładnie jedną wartość, a tutaj argumentowi x przypisano nieskończenie wiele wartości)

  Thumb 3es118

Punkt przecięcia z osią OX to (2; 0). Punkt przecięcia z osią OY nie istnieje. 

 

 

`f)`  

`1/8y+1/2=0\ \ \ |-1/2`  

`1/8y=-1/2\ \ \ |*8`  

`y=-4`  

Jest to funkcja stała. 

 

Thumb 3fs118

Punkt przecięcia z osią OX nie istnieje. Punkt przecięcia z osią OY to (0; -4).