Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Proste przecinają się w punkcie 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jeśli proste przecinają się w punkcie (4, 1), to ten punkt spełnia równania obu prostych. Podstawmy jego współrzędne do równania pierwszej prostej: 

 

 

 

 

Podstawmy dane współrzędne punktu do równania drugiej prostej: 

 

 

 

 

Chcemy obliczyć pole trójkąta ograniczonego tymi prostymi i osią OY. Narysujemy wykresy tych funkcji w jednym układzie współrzędnych. Wiemy, że do wykresów obu funkcji należy punkt (4, 1). Dla każdej funkcji wyznaczymy współrzędne jeszcze jednego punktu, przez który przechodzi jej wykres.

 

 

 

 

 

 

Rysujemy wykresy funkcji w jednym układzie współrzędnych:

  

 

Trójkąt, którego pole ma obliczyć, to trójkąt o podstawie 4 i wysokości 4.