Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Przeczytaj informację w ramce. Uzasadnij, że długość 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przeczytaj informację w ramce. Uzasadnij, że długość

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

a) Jeśli długość boku kwadratu wynosi 1, to jego obwód wynosi:

 

Jeśli x=2, to:

 

 

 

Jeśli x=3, to:

 

 

Jak widać obwód trójkąta równobocznego jest zawsze trzy razy dłuższy od długości boku tego trójkąta. Iloraz tych wielkości l / x jest stały i wynosi 3, stąd są to wielkości wprost proporcjonalne.

b) Wzór na pole trójkąta równobocznego o boku x:

 

Jeśli długość boku kwadratu wynosi 1, to jego pole wynosi:

 

 

Jeśli x=2, to:

 

 

Jak widać iloraz wielkości P i x nie jest stały, stąd wielkości te nie są wprost proporcjonalne.