Matematyka
 
Matematyka na czasie! 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Koniec wskazówki sekundowej w ciągu jednej minuty przemierza drogę równą długości całego okręgu o promieniu 7 cm. W ciągu godziny przemierza zatem drogę 60 razy dłuższą, gdyż wskazówka sekundowa wykonuje w tym czasie 60 pełnych obrotów.

 

Koniec wskazówki minutowej w ciągu godziny przemierza drogę równą długości całego okręgu o promieniu 6,5 cm.

 

Koniec wskazówki godzinowej w ciągu 12 godzin przemierza drogę równą długości całego okręgu o promieniu 6 cm. W ciągu godziny przemierza zatem drogę 12 razy krótszą.

 

Odpowiedź:

Koniec wskazówki godzinowej w ciągu godziny przemierza drogę 3 cm, koniec wskazówki minutowej- drogę 39 cm, a koniec wskazówki sekundowej- drogę 2520 cm.