Matematyka
 
Matematyka na czasie! 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wycinek koła o środku w punkcie O został 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jeśli odcinki OA, AB i BC mają równe długości, to jeśli odcinek OA, promień wycinka kołowego o polu P 1 oznaczmy sobie jako r, to odcinek OB, promień wycinka kołowego o polu stanowiącym sumę pól P 1 +P 2 będzie miał długość 2 razy większą, czyli 2r, a odcinek OC, promień wycinka kołowego o polu P 1 +P 2 +P 3 będzie miał długość 3 razy większą, czyli 3r.

Znamy pole obszaru P1:

 

Znając tą wielkość wyznaczmy pola obszarów P 2 i P 3 . Pole wycinka kołowego o promieniu 2r, które stanowi sumę pól obszarów P 1 i P 2 :

  

Za πr² podstawiliśmy podaną w treści zadania wielkość pola obszaru P₁, która jest równa właśnie πr².

 

Pole wycinka kołowego o promieniu 3r, które stanowi sumę pól obszarów P 1 , P 2 i P 3 :