Matematyka
 
Matematyka na czasie! 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wykaż, że jeśli n jest liczbą naturalną dodatnią, to liczba 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

Podaną liczbę da się przekształcić na iloczyn liczb całkowitych, w którym jeden z czynników jest podzielny przez 6, stąd liczba ta jest podzielna przez 6.    

 

Podaną liczbę da się przekształcić na iloczyn liczb całkowitych, w którym jeden z czynników jest podzielny przez 30, stąd liczba ta jest podzielna przez 30. Drugi czynnik iloczynu jest na pewno całkowity, gdyż nawet jeśli za n podstawimy najmniejszą dodatnią liczbę naturalną (1), to otrzymamy nieujemną potęgę liczby 5, a tym samym liczbę całkowitą.