Matematyka
 
Matematyka na czasie! 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Dyrektor centrum kultury planuje zatrudnienie grupy 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pracę którą trzeba wykonać można określić jako iloczyn liczby pracowników i czasu trwania tej pracy:

 

Wyprowadźmy wzór opisujący zależność pomiędzy liczbą pracowników x, a czasem trwania pracy y, (korzystamy z powyższego iloczynu, zamiast wartości liczbowych wstawiamy symbole):

 

 

Teraz możemy obliczyć w jakim czasie taką samą pracę wykona 20 pracowników, podstawiając tę liczbę pracowników do wyprowadzonego wzoru:

 

Odpowiedź:

Gdyby dyrektor zatrudniłby 20 osób, budowa sceny zajęłaby 37,5 godziny.