Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

a) 

0,15 > 0,02

0,05 < 0,45

b) 

0,31 >0,031

0,23 < 0,88

c) 

0,08 > 0,01

0,01 < 0,04