Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Na poniższym diagramie...

1 Zadanie
2 Zadanie

a)

dzieci do lat 6 - 10% 

dzieci 7-13 lat - 14%

młodzieź 14-16lat - 21%

młodzieź 17-19lat - 15%

dorośli 20-70lat - 35%

dorośli powyżej 70 lat - 5%

b) 

Najliczniejsza - dorosli 20-70lat

Najmniej liczna - dorośli powyżej 70 lat 

Młodzież od 14-19lat stanowi 36 % 

W tej miejscowości dzieci do lat 6 jest 1200 .