Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Uzupełnij: 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a) 20zł 7 gr=20,07zł

b) 6km 400m=6,4km

c) 5 m 70 cm =5,7m

d) 8kg 30g=8,030kg

e) 8t 700 kg=8,7kg

f) 4kg 5 dag=4,05kg

g) 1kg 50g=1,05kg

h) 8dag 6 g=8,6dag

i) 9m 2dm=9,2m

j) 5km 90m=5,090km