Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015

W czasie oznaczonym na wykresie jako...

Zadanie 183 Zadanie
Zadanie 184 Zadanie

W wybranym układzie reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

Wyrażenie na stałą równowagi reakcji będzie miało więc postać:

W czasie t R  stężenie reagenta A wyniosło 3 mol/dm 3 . Korzystając z wykresu zamieszczonego w informacji do zadania można obliczyć, że w tym samym czasie stężenie reagenta B wyniosło 5 mol/dm 3

Stężenie reagenta A znajduje się 6 kratek w górę od 0 na osi y, oznacza to, że stężenie 1 mol/dm 3 przypada na dwie kratki na osi. Stężenie reagenta B znajduje się 10 kratek w górę na osi y, więc wynosi ono odpowiednio 5 mol/dm 3 .

Znając stężenia obu reagentów w czasie t R możemy obliczyć wartość stałej równowagi dla tej reakcji:

Odpowiedź: Wartość stałej równowagi wynosi ok. 8,3