Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Oblicz stężenie molowe laktydu w zbiorniku... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz stężenie molowe laktydu w zbiorniku...

Zadanie 172 Zadanie
Zadanie 173 Zadanie

Zakładając, że objętość układu reakcyjnego nie ulega zmianie:

Po godzinie przereagowało 53,6% laktydu, a pozostało 46,4%. Stężenie początkowe laktydu wynosiło:

Obliczmy więc stężenie pozostałego w zbiorniku laktydu:

 

Odpowiedź:  Po godzinie prowadzenia reakcji stężenie laktydu w zbiorniku wynosiło 2,58 mol . dm -3