Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Płytkę żelazną zanurzono w roztworze soli... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Płytkę żelazną zanurzono w roztworze soli...

Zadanie 148 Zadanie
Zadanie 149 Zadanie

W układzie zaszła reakcja:

 

Na początku w układzie ciałem stałym było żelazo. Jeżeli do roztworu przeszło 1,4g jonów tego metalu, to na początku też taka była jego masa jako ciała stałego. Po reakcji masa ciał stałych w roztworze, czyli masa Y, wzrosła o 0,2g, czyli wynosi 1,6g. Łączna masa produktów tej reakcji wynosi więc 3,0g. Obliczmy więc jaka będzie łączna masa produktów, gdy użyjemy jednego mola żelaza o masie 56g

Przy użyciu jednego mola żelaza powstanie 120g produktów, wśród których znajduje się 56g jonów Fe 2+ oraz 64g substancji Y. Korzystając z układu okresowego pierwiastków odszukujemy co to za pierwiastek:

Odpowiedź: Metalem Y jest miedź o symbolu Cu i masie molowej 64g/mol