Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Mieszaninę C wprowadzono do nadmiaru... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Mieszaninę C wprowadzono do nadmiaru...

Zadanie 142 Zadanie
Zadanie 143 Zadanie

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem reakcji:

1.

Na podstawie tego równania możemy zuważyć, że z 1 mola węglanu baru o masie 197g powstaje jeden mol tlenku węgl(IV) o objętości 22,4dm 3 . W przeprowadzonej reakcji wydzieliło się 1,12dm 3 tlenku węgla(IV). Obliczmy więc ile moli węglanu baru wzięło udział w reakcji:

W reakcji wzięło udział 0,05 mol BaCO 3 . Łączna liczba moli węglanu baru i tlenku baru w mieszaninie wynosiła 0,45 mol. Wiedząc, że dysponujemy 0,05 mol węglanu baru możemy stwierdzić, że pozostałą liczbę moli, czyli 0,4 mol stanowił tlenek baru BaO. Obliczmy jaką masę ma ten tlenek:

Odpowiedź:  Masa tlenku baru w wyjściowej mieszaninie wynosiła 61,2g.

2.

Chlorek baru powstaje w reakcji, w której jeden mol jonów baru tworzy jeden mol chlorku baru. Dysponowaliśmy na początku 0,45 mol mieszaniny zawierającej jony baru, czyli dysponowaliśmy 0,45 mol jonów baru. Pozwoli to na otrzymanie 0,45 mol chlorku baru.

Odpowiedź: Po wykonaniu doświadczenia powstanie 0,45 mol chlorku baru