Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Równomolową mieszaninę tlenku sodu i wodorku... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Równomolową mieszaninę tlenku sodu i wodorku...

Zadanie 131 Zadanie
Zadanie 132 Zadanie

Rekacje opisane w zadaniu przebiegają zgodnie z równaniami:

W wyniku tych reakcji przeprowadzanych w objętości 1dm 3 (1000g) wody otrzymano 2-procentowy roztwór NaOH. Obliczmy zatem masę otrzymanego wodorotlenku sodu

`Cp=(m_(NaOH))/(m_(NaOH)+m_(H_2O))*100% `

`2%=(m_(NaOH))/(m_(NaOH)+1000g)*100%\ \ |(\ :100%) `

`0,02=(m_(NaOH))/(m_(NaOH)+1000g)\ \ |(*(m_(NaOH)+1000g) `

`0,02m_(NaOH)+20g=m_(NaOH) `

`20g=0,98m_(NaOH)\ \ |(\ :0,98) `

`m_(NaOH)=20,41g `

W wyniku przeprowadzonych reakcji otrzymano łącznie 20,41g wodorotlenku sodu. Z równań reakcji wynika, że 2/3 tej masy pochodzi z reakcji tlenku sodu z wodą. Obliczmy tą masę:

`2/3*20,41g=13,61g `

13,61g wodorotlenku sodu pochodzi z reakcji tlenku sodu z wodą. Wiemy, że:

`M_(Na_2O)=62g/(mol) `

`m_(NaOH)=40g/(mol) `

Z równania reakcji wynika, że z 62g tlenku sodu powstaje 80g wodorotlenku sodu. Obliczmy, ile gramów tlenku sodu zużyto, gdy otrzymano 13,61g wodorotlenku sodu:

`62g\ Na_2O\ \ -\ \ 80g\ NaOH `

`\ x\ \ Na_2O\ \ -\ \ 13,61g\ NaOH `

`x=(13,61g*62g)/(80g)=10,54g `

Odpowiedź: Do reakcji zużyto 10,54g Na 2 O