Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Oblicz masę węglanu wapnia... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz masę węglanu wapnia...

Zadanie 126 Zadanie

Zawartość tlenku wapnia wynosi 12,3% w mieszaninie ciał stałych, czyli w mieszaninie CaO oraz CaCO 3

Zawartość procentową CaO obliczymy ze wzoru:

Masy molowe wymienionych substancji wynoszą:

Ze 100g CaCO 3 powstaje 56g CaO

Więc z 5,0g CaCO 3 powstanie x*56g\ CaO

A pozostanie 5,0-x*100g CaCO 3

Podstawamy dane do równania ustalonego powyżej. X w tym równaniu oznacza liczbę moli substancji.

 

Wyznaczamy wartość X:

Przereagowało więc 0,01 mol węglanu wapnia. Obliczmy jaka to masa:

Pozostało więc:

Odpowiedź:  Po reakcji w probówce pozostało 4,0g węglanu wapnia