Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Ustal, która substancja została użyta... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ustal, która substancja została użyta...

Zadanie 117 Zadanie
Zadanie 118 Zadanie

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem:

Do reakcji użyto 8g chlorku baru oraz 5g fosforanu(V) sodu

Obliczmy, która z substancji została użyta w nadmiarze:

Zgodnie z równaniem reakcji, potrzeba 3 moli BaCl 2 oraz 2 mole Na 3 PO 4 . Korzystając z tej informacji obliczamy zatem ile gramów fosforanu(V) sodu powinno przereagować z 8g chlorku baru

Oznacza to, że do całkowitego przereagowania 8g chlorku baru potrzebne jest użycie 4,2g fosforanu(V) sodu. My dysponujemy 5g tego odczynnika, więc został on użyty w nadmiarze. Nadmiar ten wynosi:

Odpowiedź: W nadmiarze użyto fosforanu(V) sodu. Masa nadmiaru wynosi 0,8g