Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Klofibrat to lek zmniejszający stężenie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Klofibrat to lek zmniejszający stężenie...

Zadanie 102 Zadanie

Obliczamy masę klofibratu:

Wiemy, że:

Więc:

Zapisujemy zależność:

`x=(21,2%*191g)/(78,8%)=51,4g `

Wiemy więc, że pierwiastki ukryte pod symbolami X oraz Y mają łączną masę 51,4g

Na podstawie analizy wzoru możemy stwierdzić, że pierwiastek X jest dwuwartościowy a Y - jednowartościowy. Pierwiastkiem X może być tlen o masie 15,9g, wtedy pierwiastek Y miałby masę równą: 51,4g-15,9g=35,5g co oznaczałoby, iż pierwiastkiem tym jest chlor

Odpowiedź: Pierwiastkiem X jest tlen (O) a pierwiastkiem Y chlor (Cl)