Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015

Z danych podanych w treści zadania możemy zapisać równość:

Wyznaczamy masy hydratu i związku bezwodnego:

`M_(CoX_2)=59g+2*M_X `

Podstawiamy wyznaczone masy do powyższej równości:

`167g+2*M_X=1,83*(59g+2*M_X) `

`167g+2*M_X=107,97g+3,66*M_X `

`1,66*M_X=59,03g `

`m_X=35,5g `

Odszukujemy wyznaczoną masę w układzie okresowym - jest to chlor

Odpowiedź: Pierwiastkiem ukrytym pod symbolem X jest chlor o masie molowej 35,5g/mol