Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Gęstość mieszaniny A (w warunkach normalnych)... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Gęstość mieszaniny A (w warunkach normalnych)...

Zadanie 92 Zadanie
Zadanie 93 Zadanie

Dysponujemy 1dm 3 mieszaniny. Wiemy, że masy molowe węglowodorów wynoszą odpowiednio:

Obliczmy zatem jaką masę mają te węglowodory w objętości 1dm 3

1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm 3

Obliczmy w jakim stosunku muszą być ze sobą zmieszane te dwa węglowodory, aby 1 dm 3 ich mieszaniny miał masę 1,09g

Odpowiedź: Skład mieszaniny to: 40% metanu oraz 60% etanu