Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń...

Zadanie 84 Zadanie
Zadanie 85 Zadanie

 

Aby ustalić w jakim stosunku molowym należy zmieszać związki A i B aby otrzymać związek o masie 59,2 g zawierający 1 mol cząsteczek korzystamy z zależności:

 

 

Podstawiając masy związków A i B

 

 

 

 

Odpowiedź: Związki A i B musimy zmieszać w stosunku molowym 4:1 (odpowiednio A i B)