Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń...

Zadanie 84 Zadanie
Zadanie 85 Zadanie

 

Aby ustalić w jakim stosunku molowym należy zmieszać związki A i B aby otrzymać związek o masie 59,2 g zawierający 1 mol cząsteczek korzystamy z zależności:

 

 

Podstawiając masy związków A i B

 

`(X*59g/(mol)+(1-X)*60g/(mol))/(1mol)=59,2g `

 

`59g*X+60g-60g*X=59,2g `

 

`59g*X-60g*X=59,2g-60g `

 

`-1g*X=-0,8g `

`X=0,8 `

`Y=1-X=1-0,8=0,2 `

`X/Y=(0,8)/(0,2)=4/1 `

Odpowiedź: Związki A i B musimy zmieszać w stosunku molowym 4:1 (odpowiednio A i B)