Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Określ prawdziwość zdań dotyczących... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Określ prawdziwość zdań dotyczących...

Zadanie 54 Zadanie
Zadanie 55 Zadanie

 

   

P/F

1.

Kryształ SiO 2 jest kryształem molekularnym (cząsteczkowym)

F

2.

Każdy atom krzemu w krysztale wykorzystuje wszystkie elektrony walencyjne do utworzenia wiązań z atomami tlenu

P

3.

Każdy atom tlenu w krysztale posiada dwie wolne pary elektronowe

P

4.

Aby wyjaśnić budowę kryształu w teorii orbitali molekularnych, dla orbitali walencyjnych atomów krzemu zakłada się hybrydyzację typu sp 3

P