Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Wodorotlenek magnezu jest substancją... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wodorotlenek magnezu jest substancją...

Zadanie 366 Zadanie
Zadanie 367 Zadanie

Wiemy, że stężenie jonów OH - w roztworze wynosi 2,51 . 10 -4 mol . dm -3 . Z równania reakcji

wynika, że stężenie to odnosi się do zawartości 2 moli jonów OH - w roztworze. Obliczmy więc stężenie jonów Mg 2+ w tym roztworze (wiemy, że jest ich 1 mol)

Stężenia jonów w roztworze wynoszą więc:

Obliczmy iloczyn rozpuszczalności:

Odpowiedź: Iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku magnezu wynosi 7,9 . 10 -12