Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Oblicz pH roztworu octanu... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz pH roztworu octanu...

Zadanie 361 Zadanie

Hydroliza octanu sodu zachodzi według równania:

W celu wyznaczenia pH roztworu skorzystamy z zależności na obliczanie pH soli hydrolizujących:

gdzie:

Ka - stała dysocjacji kwasu octowego

Kw - iloczyn jonowy wody (10 -14 )

C 0 - stężenie początkowe roztworu soli

Z powyższego równania wyznaczamy stężenie jonów OH -

Potrzebne dane odczytujemy z tablic:

Podstawiamy dane liczbowe i wyznaczamy stężenie jonów OH -

Wyznaczamy wartość pOH dla tego roztworu:

Wyznaczamy wartość pH roztworu:

Odpowiedź: pH tego roztworu wynosi 8,9