Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ustal, na podstawie odpowiednich obliczeń...

Zadanie 356 Zadanie
Zadanie 357 Zadanie
Zadanie 358 Zadanie

Na początku mieliśmy 200cm 3 (0,2dm 3 ) 0,010-molowego roztworu NaOH, do którego dodano 200cm 3 (0,2dm 3 ) 0,05-molowego NaOH. Obliczmy liczby moli NaOH w obu roztworach:

Roztwór I:

Roztwór II:

Łączna liczba moli NaOH w roztworze:

Łączna objęość roztworu:

Obliczmy stężenie NaOH w roztworze:

Wiemy, że NaOH dysocjuje w 100% więc stężenie jonów OH - równe jest stężeniu NaOH. Obliczamy pOH roztworu NaOH:

Odpowiedź:  pH tego roztworu wynosi 12,5