Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Załóżmy, że w trakcie miareczkowania... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Załóżmy, że w trakcie miareczkowania...

Zadanie 349 Zadanie

Roztwór o pH=7 miał objęstość 20cm 3 czylo 0,02dm 3 . Panowała w nim równowaga pomiędzy stężeniem jonów H + oraz OH - . Dodano do niego jedną kroplę KOH o objętości 0,04cm 3 i stężeniu 0,1mol . dm -3 . Obliczmy liczbę moli KOH zawartą w tej kropli:

W kropli znajdowało się 0,000004 mol KOH czyli tyle samo jonów OH - . Obliczmy więc stężenie jonów OH - w roztworze. Objętość roztworu wynosi teraz:

Obliczmy pOH tego roztworu

Obliczamy pH roztworu po dodaniu kropli KOH

pH roztworu po dodaniu kropli KOH wyniosło 10,3 a więc fenoloftaleina się zabarwi