Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Korzystając z odpowiednio wybranych danych... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Korzystając z odpowiednio wybranych danych...

Zadanie 342 Zadanie
Zadanie 343 Zadanie

Dane:

Szukane:

Rozwiązanie:

Aby obliczyć pH musimy znać stężenie jonów H + w roztworze. Do tego potrzebna nam będzie znajomość stężenia cząsteczek zdysocjowanych w roztworze (ponieważ α nie wynosi 100% nie możemy powiedzieć, że stężenie jonów zdysocjowanych jest równe stężeniu wyjściowemu roztworu). 

Stężenie jonów zdysocjowanych obliczmy korzystając z wzrou:

`C_z=0,233*0,1(mol)/(dm^3)=0,0233(mol)/(dm^3) `

Stężenie jonów zdysocjowanych w tym roztworze wynosi 0,0233mol/dm 3 . Biorąc pod uwagę, że jest to stężenie jonów pochodzących z pierwszego stopnia dysocjacji możemy powiedzieć, że stężenie to równe jest stężeniu jonów H + w roztworze. Obliczmy więc pH roztworu:

`pH=-log[H^+] `

`pH=-log(0,0233) `

`pH=1,6 `

Odpowiedź : pH tego roztworu wynosi 1,6